Regnbuen Legekontor

Velkommen til Regnbuen Legekontor 

Vi er en del av det tverrfaglige Regnbuen Helsesenter. Vår oppgave er å hjelpe pasienter med deres helserelaterte plager og oppnå bedre livskvalitet gjennom fokus på trening, ernæring og oppfølging av deres sykdommer.  Regnbuen Helsesenter er bygget etter intensjonene i Samhandlingsreformen med fokus på tverrfaglig samarbeid og egeninnsats i forhold til helse.

Vi ønsker å hjelpe våre pasienter til å bedre ta vare på sin egen helse i et trygt og faglig forankret miljø. Vi forstår pasientens behov for tverrfaglig oppfølging og samhandling om komplekse problemstillinger. 

Ved å kombinere ny teknologi med kunnskap og erfaring ønsker vi å gi våre pasienter best mulig oppfølging hos oss. Vi har et velutstyrt laboratorie med mulighet for spirometri, EKG, blodprøver, audiometri mm. 

 
Portrett Stig 2_1.jpg

Dr. Stig Bruset

Dr. Stig Bruset startet Lierskogen Legekontor i 1992, og har en fastlege liste på 1500 pasienter. Stig Bruset har ikke ledige plasser på sin liste. 

Stig Bruset har utdanning innen integrert medisin som inkluderer akupunktur, urte- og ernæringsmedisin. 

Dr Bruset deltar fast på to treningstilbud per uke og vårt egenutviklede program for personer med overvekt og livsstilssykdommer.

Portrett Gard-2.jpg

Dr. Gard Bruset. 

Dr. Gard Bruset har egen fastlegeliste med ledig plass på sin liste. 

Han ble uteksaminert i 2014 ved det Jagiellonske universitet i Krakow, Polen. Han gjennomførte turnustjenesten ved Haukeland Sykehus i Bergen. Han jobbet et år i en deltidsstilling ved Senter for sykelig overvekt, Tønsberg Sykehus. Han har tatt kurs i ultralyd og bruker dette flittig til ulike problemstillinger i hans kliniske hverdag. 

Dr. Gard Bruset sin tilnærming til medisin er basert på skolemedisin med fokus på egeninnsats for å forbedre helse og forebygge sykdom. Han samarbeider tverrfaglig med andre behandlere på huset som naprapat, fysioterapeut og psykolog. 

Ann+helen+svarthvit.jpg

Ann Helen Lunde

Ann Helen Lunde er helsesekretær og legekontorets blide ansikt utad. Hun betjener telefonen, svarer i resepsjonen og betjener laboratoriet. Arbeidet inkluderer blodprøvetaking, injeksjoner, sårstell og taking av EKG og spirometri.

69725233_2368422550040105_835444806351060992_n.jpg

Charles Edward Fatland

Medisinstudent med lisens Charles Edward Fatland vil i tiden fremover jobbe hos oss på fredager.

Han går sjette året på medisin ved Universitetet i Oslo, og var i praksis hos oss våren -19. Han har særlig interesse for barnesykdommer, og sykdom som rammer nervesystemet. Av tidligere arbeidserfaring har han fem års akuttmedisinsk erfaring fra Forsvarets sanitet. Videre har han undervist på høyskole- og universitetsnivå i medisinske basalfag. Han jobber i tillegg ved klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale sykehus.

Hans tilnærming til medisin er basert på skolemedisin med fokus på pasientperspektivet, en grundig utredning og et tverrfaglig samarbeid.

Svar+hvit+marte.jpg

Marte Meinseth Kristiansen

Marte Meinseth Kristiansten er helsesekretær og har vært dette siden 2003. Hun er glad i å jobbe med mennesker. Hun betjener telefonen, svarer i resepsjonen og gjør labarbeid. Arbeidet inkluderer blodprøvetakning, injeksjoner, spirometri, sårstell og EKG.