Regnbuen Legekontor

Kontakt oss

Elektronisk kontakt

Vi har nå innført elektronisk kommunikasjon mellom pasienter og Regnbuen Legekontor. For å kontakte oss elektronisk må du logge inn via besøklegen.no

Mer informasjon om de ulike elektroniske tjenestene finner du her